La nostra història

Encara que algunes partitures evidencien l’existència de grups corals masculins al Prat des de 1873, és a l’octubre de 1891 quan impulsat per l’Agustí Nicolau i Penyella (conegut popularment per l’Agustí del quatre hores), es constitueix i funda el primer Cor Pratenc denominat “COR DE LES FLORS”. El primer President va ser Josep Campmany i el Seu director Francesc Porcell. Els assaigs, dos dies per setmana, tenint lloc al “Cafè Progrés” ubicat a la cantonada de la plaça de l’Ajuntament i la primera composició que van assajar fou Les Flors de Maig de Clavé.

El mes de maig de 1892 és funda una ‘altra societat coral: “EL LLOBREGAT” que continuarà activa fins al 1939.

L’any 1897, el “COR DE LES FLORS” es va refondre i canvià el seu nom per “LES FLORS” i el seu estendard encara es conserva. La dirigeix ​​Josep Roig que provenia del Cor “LO LLOBREGAT” i s’instal·la al local adjunt a la Sala d’en Bou, és a dir, al Centre Artesà. En esclatar la guerra civil, la Societat disminueix les seves activitats i el 1939, en acabar la guerra, igual que totes les agrupacions culturals pratrencs, es va dissoldre.

En 1942, un grup de Cantaires de les antigues societats dissoltes (“LES FLORS” i “LO LLOBREGAT”), decideixen unir els seus esforços per formar les típiques Caramelles sota el nom de “COR D’EN NARCIS” ja que cantaven sota la direcció de Narcís Baiges. Es reunien tres mesos abans de Pasqua per assajar les cançons de Caramelles y ho van fer inicialment al Centre Artesà, després al Cafè Espanyol, al Bar Sport i finalment al Cafè del Pont.

Com el grup funcionava satisfactòriament, el 1949 decideixen formar una Societat Coral fusionant les dues societats extingides deu anys abans: “LES FLORS” i “EL LLOBREGAT”. Després de dos anys de gestions, la petició va ser aprovada i a l’antic estendard de “LO LLOBREGAT” li van ser afegides en lletres semblants i brodades la continuació del nom que donaria lloc a “LO LLOBREGAT DE LES FLORS “i que tindria el seu domicili al Cafè del Pont de 1950 a 1955, al carrer de Frederic Soler 2 d’1955 a 1958 i al carrer d’Ignasi Iglesias 23 de 1958 a 1973.

Un pas decisiu per al funcionament de la nova Coral va ser la construcció del seu propi local que gràcies a la iniciativa i aportacions físiques i econòmiques dels seus membres i de moltes persones que van col·laborar voluntàriament, s’inaugura el 22 de desembre de 1973 al carrer Sant Boi 34 de la nostra ciutat i que a la actualitat segueix constituint el domicili per als assajos i les activitats socials.